Rumänska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Elnök és ügyvezető igazgató
Director general.
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Vezérigazgató
Director general executiv.
Chefen för ett företag (USA)
Marketing igazgató
Director de marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Kereskedelmi igazgató
Director de vânzări
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Ügyfélszolgálati menedzser
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Személyzeti Igazgató
Director de personal
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Emberi erőforrások igazgató (HR igazgató)
Director de resurse umane
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Irodaigazgató
Şef de birou
Ansvarig för driften av hela kontoret
Vállalati titkár/titkárnő
Secretar
Ansvarig för affärskorrespondensen
Főkönyvelő
Contabil şef
Ansvarig för företagets ekonomi
Műszaki Igazgató
Director tehnic
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Kutatási és Fejlesztési Igazgató
Director de cercetare şi dezvoltare
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Termelési Igazgató
Director de producţie
Ansvarig för produktproduktion
Üzemi Igazgató/Üzemvezető
Directorul de fabrică
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas