Portugisiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Elnök és ügyvezető igazgató
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Vezérigazgató
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Chefen för ett företag (USA)
Marketing igazgató
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Kereskedelmi igazgató
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Ügyfélszolgálati menedzser
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Személyzeti Igazgató
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Emberi erőforrások igazgató (HR igazgató)
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Irodaigazgató
Gerente de Escritório
Ansvarig för driften av hela kontoret
Vállalati titkár/titkárnő
Secretário(a)
Ansvarig för affärskorrespondensen
Főkönyvelő
Contador(a)
Ansvarig för företagets ekonomi
Műszaki Igazgató
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Kutatási és Fejlesztési Igazgató
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Termelési Igazgató
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Ansvarig för produktproduktion
Üzemi Igazgató/Üzemvezető
Gerente de Fábrica
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas