Kinesiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Elnök és ügyvezető igazgató
主席兼总裁
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Vezérigazgató
首席执行官
Chefen för ett företag (USA)
Marketing igazgató
营销总监
Ansvarig för marknadsavdelningen
Kereskedelmi igazgató
销售总监
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Ügyfélszolgálati menedzser
客户服务经理
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Személyzeti Igazgató
人事总监
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Emberi erőforrások igazgató (HR igazgató)
人力资源经理
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Irodaigazgató
办公室经理
Ansvarig för driften av hela kontoret
Vállalati titkár/titkárnő
公司秘书
Ansvarig för affärskorrespondensen
Főkönyvelő
总会计师
Ansvarig för företagets ekonomi
Műszaki Igazgató
技术总监
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Kutatási és Fejlesztési Igazgató
研发经理
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Termelési Igazgató
生产总监
Ansvarig för produktproduktion
Üzemi Igazgató/Üzemvezető
工厂经理
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas