Grekiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Elnök és ügyvezető igazgató
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Vezérigazgató
Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (USA)
Marketing igazgató
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Ansvarig för marknadsavdelningen
Kereskedelmi igazgató
Διευθυντής Πωλήσεων
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Ügyfélszolgálati menedzser
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Személyzeti Igazgató
Διευθυντής Προσωπικού
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Emberi erőforrások igazgató (HR igazgató)
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Irodaigazgató
Υπεύθυνος Γραφείου
Ansvarig för driften av hela kontoret
Vállalati titkár/titkárnő
Γραμματέας της Εταιρείας
Ansvarig för affärskorrespondensen
Főkönyvelő
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Ansvarig för företagets ekonomi
Műszaki Igazgató
Τεχνικός Διευθυντής
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Kutatási és Fejlesztési Igazgató
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Termelési Igazgató
Διευθυντής παραγωγής
Ansvarig för produktproduktion
Üzemi Igazgató/Üzemvezető
Διευθυντής Εργοστασίου
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas