Kinesiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Vorstandsvorsitzender
主席兼总裁
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Geschäftsführer
首席执行官
Chefen för ett företag (USA)
Marketingdirektor
营销总监
Ansvarig för marknadsavdelningen
Vertriebsleiter
销售总监
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Leiter Kundenbetreuung
客户服务经理
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Leiter Personal
人事总监
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Leiter Personal
人力资源经理
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Geschäftsstellenleiter
办公室经理
Ansvarig för driften av hela kontoret
Gesellschaftssekretär
公司秘书
Ansvarig för affärskorrespondensen
Leiter Buchhaltung
总会计师
Ansvarig för företagets ekonomi
Direktor Technik
技术总监
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Leiter Forschung und Entwicklung
研发经理
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Produktionsleiter
生产总监
Ansvarig för produktproduktion
Werksleiter
工厂经理
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas