Franska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Vorstandsvorsitzender
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Geschäftsführer
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (USA)
Marketingdirektor
Directeur Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Vertriebsleiter
Directeur des Ventes
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Leiter Kundenbetreuung
Directeur Service Clients
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Leiter Personal
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Leiter Personal
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Geschäftsstellenleiter
Directeur des Services Administratifs
Ansvarig för driften av hela kontoret
Gesellschaftssekretär
Secrétaire Général
Ansvarig för affärskorrespondensen
Leiter Buchhaltung
Chef Comptable
Ansvarig för företagets ekonomi
Direktor Technik
Directeur Technique
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Leiter Forschung und Entwicklung
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Produktionsleiter
Directeur de Production
Ansvarig för produktproduktion
Werksleiter
Directeur d'Usine
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas