Finska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Vorstandsvorsitzender
Hallituksen puheenjohtaja
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Geschäftsführer
Toimitusjohtaja
Chefen för ett företag (USA)
Marketingdirektor
Markkinointipäällikkö
Ansvarig för marknadsavdelningen
Vertriebsleiter
Myyntipäällikkö
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Leiter Kundenbetreuung
Asiakaspalvelupäällikkö
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Leiter Personal
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Leiter Personal
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Geschäftsstellenleiter
Toimistopäällikkö
Ansvarig för driften av hela kontoret
Gesellschaftssekretär
Toimitusjohtaja
Ansvarig för affärskorrespondensen
Leiter Buchhaltung
Talouspäällikkö
Ansvarig för företagets ekonomi
Direktor Technik
Tekninen päällikkö
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Leiter Forschung und Entwicklung
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Produktionsleiter
Tuotantopäällikkö
Ansvarig för produktproduktion
Werksleiter
Tehdaspäällikkö
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas