Thailändska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Předseda představenstva a generální ředitel
ประธานและกรรมการบริษัท
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Generální ředitel (CEO)
กรรมการผู้จัดการ
Chefen för ett företag (USA)
Marketingový ředitel
ผู้จัดการทางการตลาด
Ansvarig för marknadsavdelningen
Obchodní ředitel
ผู้จัดการการขาย
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Ředitel servisu / klientských služeb
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personální ředitel
กรรมการบุคลากร
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Personální ředitel
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Office Manager
ผู้จัดการสำนักงาน
Ansvarig för driften av hela kontoret
Tajemník společnosti
เลขาธิการของบริษัท
Ansvarig för affärskorrespondensen
Hlavní účetní
หัวหน้านักบัญชี
Ansvarig för företagets ekonomi
Ředitel informačních technologií
ผู้บริหารทางเทคนิค
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Vedoucí výzkumu a vývoje
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Produkční ředitel
ผู้บริหารด้านการผลิต
Ansvarig för produktproduktion
Ředitel továrny
ผู้จัดการโรงงาน
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas