Svenska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Předseda představenstva a generální ředitel
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Generální ředitel (CEO)
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chefen för ett företag (USA)
Marketingový ředitel
marknadsföringschef
Ansvarig för marknadsavdelningen
Obchodní ředitel
försäljningschef
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Ředitel servisu / klientských služeb
kundservicechef
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personální ředitel
personalchef
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Personální ředitel
personalchef
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Office Manager
kontorschef
Ansvarig för driften av hela kontoret
Tajemník společnosti
chefskamrer
Ansvarig för affärskorrespondensen
Hlavní účetní
ekonomichef
Ansvarig för företagets ekonomi
Ředitel informačních technologií
IT-chef
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Vedoucí výzkumu a vývoje
forsknings- och utvecklingschef
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Produkční ředitel
produktionschef
Ansvarig för produktproduktion
Ředitel továrny
fabrikschef
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas