Spanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Předseda představenstva a generální ředitel
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Generální ředitel (CEO)
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Chefen för ett företag (USA)
Marketingový ředitel
Director de mercadeo
Ansvarig för marknadsavdelningen
Obchodní ředitel
Director de ventas
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Ředitel servisu / klientských služeb
Director de atención al cliente
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personální ředitel
Director de personal
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Personální ředitel
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Office Manager
Director / Gerente
Ansvarig för driften av hela kontoret
Tajemník společnosti
Secretario de la Sociedad
Ansvarig för affärskorrespondensen
Hlavní účetní
Contador principal
Ansvarig för företagets ekonomi
Ředitel informačních technologií
Director de informática
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Vedoucí výzkumu a vývoje
Director de investigación y desarrollo
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Produkční ředitel
Director de producción
Ansvarig för produktproduktion
Ředitel továrny
Director de fábrica
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas