Ryska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Předseda představenstva a generální ředitel
Фин. дир. (финансовый директор)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Generální ředitel (CEO)
Ген. дир. (генеральный директор)
Chefen för ett företag (USA)
Marketingový ředitel
Главный маркетолог
Ansvarig för marknadsavdelningen
Obchodní ředitel
Главный менеджер по продажам
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Ředitel servisu / klientských služeb
Менеджер по работе с клиентами
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personální ředitel
Директор по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Personální ředitel
Менеджер по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Office Manager
Офис менеджер
Ansvarig för driften av hela kontoret
Tajemník společnosti
Секретарь
Ansvarig för affärskorrespondensen
Hlavní účetní
Бухгалтер
Ansvarig för företagets ekonomi
Ředitel informačních technologií
Технический директор
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Vedoucí výzkumu a vývoje
Ресерч-менеджер
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Produkční ředitel
Производственный директор
Ansvarig för produktproduktion
Ředitel továrny
Директов завода
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas