Portugisiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Předseda představenstva a generální ředitel
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Generální ředitel (CEO)
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Chefen för ett företag (USA)
Marketingový ředitel
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Obchodní ředitel
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Ředitel servisu / klientských služeb
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personální ředitel
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Personální ředitel
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Office Manager
Gerente de Escritório
Ansvarig för driften av hela kontoret
Tajemník společnosti
Secretário(a)
Ansvarig för affärskorrespondensen
Hlavní účetní
Contador(a)
Ansvarig för företagets ekonomi
Ředitel informačních technologií
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Vedoucí výzkumu a vývoje
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Produkční ředitel
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Ansvarig för produktproduktion
Ředitel továrny
Gerente de Fábrica
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas