Nederländska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Předseda představenstva a generální ředitel
President-commissaris
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Generální ředitel (CEO)
President-directeur
Chefen för ett företag (USA)
Marketingový ředitel
Commercieel Directeur
Ansvarig för marknadsavdelningen
Obchodní ředitel
Verkoopleider
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Ředitel servisu / klientských služeb
Hoofd Klantenafdeling
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personální ředitel
Hoofd Personeelszaken
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Personální ředitel
Hoofd Personeelszaken
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Office Manager
Bureauchef
Ansvarig för driften av hela kontoret
Tajemník společnosti
Bedrijfssecretaris
Ansvarig för affärskorrespondensen
Hlavní účetní
Hoofd Boekhouding
Ansvarig för företagets ekonomi
Ředitel informačních technologií
Technisch Directeur
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Vedoucí výzkumu a vývoje
Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Produkční ředitel
Productieleider
Ansvarig för produktproduktion
Ředitel továrny
Bedrijfsleider
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas