Kinesiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Předseda představenstva a generální ředitel
主席兼总裁
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Generální ředitel (CEO)
首席执行官
Chefen för ett företag (USA)
Marketingový ředitel
营销总监
Ansvarig för marknadsavdelningen
Obchodní ředitel
销售总监
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Ředitel servisu / klientských služeb
客户服务经理
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personální ředitel
人事总监
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Personální ředitel
人力资源经理
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Office Manager
办公室经理
Ansvarig för driften av hela kontoret
Tajemník společnosti
公司秘书
Ansvarig för affärskorrespondensen
Hlavní účetní
总会计师
Ansvarig för företagets ekonomi
Ředitel informačních technologií
技术总监
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Vedoucí výzkumu a vývoje
研发经理
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Produkční ředitel
生产总监
Ansvarig för produktproduktion
Ředitel továrny
工厂经理
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas