Japanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Předseda představenstva a generální ředitel
経営責任者
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Generální ředitel (CEO)
経営責任者
Chefen för ett företag (USA)
Marketingový ředitel
マーケティング担当責任者
Ansvarig för marknadsavdelningen
Obchodní ředitel
営業部長
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Ředitel servisu / klientských služeb
カスタマーサービス部部長
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personální ředitel
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Personální ředitel
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Office Manager
業務マネージャー/事務長
Ansvarig för driften av hela kontoret
Tajemník společnosti
総務部長
Ansvarig för affärskorrespondensen
Hlavní účetní
会計主任
Ansvarig för företagets ekonomi
Ředitel informačních technologií
IT部長
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Vedoucí výzkumu a vývoje
研究開発部長
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Produkční ředitel
生産部部長
Ansvarig för produktproduktion
Ředitel továrny
工場長
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas