Grekiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Předseda představenstva a generální ředitel
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Generální ředitel (CEO)
Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (USA)
Marketingový ředitel
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Ansvarig för marknadsavdelningen
Obchodní ředitel
Διευθυντής Πωλήσεων
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Ředitel servisu / klientských služeb
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personální ředitel
Διευθυντής Προσωπικού
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Personální ředitel
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Office Manager
Υπεύθυνος Γραφείου
Ansvarig för driften av hela kontoret
Tajemník společnosti
Γραμματέας της Εταιρείας
Ansvarig för affärskorrespondensen
Hlavní účetní
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Ansvarig för företagets ekonomi
Ředitel informačních technologií
Τεχνικός Διευθυντής
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Vedoucí výzkumu a vývoje
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Produkční ředitel
Διευθυντής παραγωγής
Ansvarig för produktproduktion
Ředitel továrny
Διευθυντής Εργοστασίου
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas