Franska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Předseda představenstva a generální ředitel
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Generální ředitel (CEO)
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (USA)
Marketingový ředitel
Directeur Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Obchodní ředitel
Directeur des Ventes
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Ředitel servisu / klientských služeb
Directeur Service Clients
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personální ředitel
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Personální ředitel
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Office Manager
Directeur des Services Administratifs
Ansvarig för driften av hela kontoret
Tajemník společnosti
Secrétaire Général
Ansvarig för affärskorrespondensen
Hlavní účetní
Chef Comptable
Ansvarig för företagets ekonomi
Ředitel informačních technologií
Directeur Technique
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Vedoucí výzkumu a vývoje
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Produkční ředitel
Directeur de Production
Ansvarig för produktproduktion
Ředitel továrny
Directeur d'Usine
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas