Esperanto | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Předseda představenstva a generální ředitel
Prezidanto kaj Administra Direktoro
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Generální ředitel (CEO)
Ĉefa Administra Oficiro
Chefen för ett företag (USA)
Marketingový ředitel
Direktoro de marketado
Ansvarig för marknadsavdelningen
Obchodní ředitel
Direktoro de ventoj
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Ředitel servisu / klientských služeb
Direktoro de klientoservo
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personální ředitel
Direktoro de la personaro
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Personální ředitel
Direktoro de la personaro
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Office Manager
Direktoro de ofico
Ansvarig för driften av hela kontoret
Tajemník společnosti
Kompania sekretario
Ansvarig för affärskorrespondensen
Hlavní účetní
Ĉefa librotenanto
Ansvarig för företagets ekonomi
Ředitel informačních technologií
Teknika direktoro
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Vedoucí výzkumu a vývoje
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Produkční ředitel
Direktoro de produktado
Ansvarig för produktproduktion
Ředitel továrny
Direktoro de uzino
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas