Spanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

ประธานและกรรมการบริษัท
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Chefen för ett företag (Storbritannien)
กรรมการผู้จัดการ
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Chefen för ett företag (USA)
ผู้จัดการทางการตลาด
Director de mercadeo
Ansvarig för marknadsavdelningen
ผู้จัดการการขาย
Director de ventas
Ansvarig för försäljningsavdelningen
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Director de atención al cliente
Ansvarig för kundserviceavdelningen
กรรมการบุคลากร
Director de personal
Ansvarig för personalfrågor (USA)
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
ผู้จัดการสำนักงาน
Director / Gerente
Ansvarig för driften av hela kontoret
เลขาธิการของบริษัท
Secretario de la Sociedad
Ansvarig för affärskorrespondensen
หัวหน้านักบัญชี
Contador principal
Ansvarig för företagets ekonomi
ผู้บริหารทางเทคนิค
Director de informática
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Director de investigación y desarrollo
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
ผู้บริหารด้านการผลิต
Director de producción
Ansvarig för produktproduktion
ผู้จัดการโรงงาน
Director de fábrica
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas