Ryska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

ประธานและกรรมการบริษัท
Фин. дир. (финансовый директор)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
กรรมการผู้จัดการ
Ген. дир. (генеральный директор)
Chefen för ett företag (USA)
ผู้จัดการทางการตลาด
Главный маркетолог
Ansvarig för marknadsavdelningen
ผู้จัดการการขาย
Главный менеджер по продажам
Ansvarig för försäljningsavdelningen
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Менеджер по работе с клиентами
Ansvarig för kundserviceavdelningen
กรรมการบุคลากร
Директор по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (USA)
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Менеджер по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
ผู้จัดการสำนักงาน
Офис менеджер
Ansvarig för driften av hela kontoret
เลขาธิการของบริษัท
Секретарь
Ansvarig för affärskorrespondensen
หัวหน้านักบัญชี
Бухгалтер
Ansvarig för företagets ekonomi
ผู้บริหารทางเทคนิค
Технический директор
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Ресерч-менеджер
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
ผู้บริหารด้านการผลิต
Производственный директор
Ansvarig för produktproduktion
ผู้จัดการโรงงาน
Директов завода
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas