Portugisiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

ประธานและกรรมการบริษัท
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Chefen för ett företag (Storbritannien)
กรรมการผู้จัดการ
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Chefen för ett företag (USA)
ผู้จัดการทางการตลาด
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
ผู้จัดการการขาย
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Ansvarig för försäljningsavdelningen
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Ansvarig för kundserviceavdelningen
กรรมการบุคลากร
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Ansvarig för personalfrågor (USA)
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
ผู้จัดการสำนักงาน
Gerente de Escritório
Ansvarig för driften av hela kontoret
เลขาธิการของบริษัท
Secretário(a)
Ansvarig för affärskorrespondensen
หัวหน้านักบัญชี
Contador(a)
Ansvarig för företagets ekonomi
ผู้บริหารทางเทคนิค
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
ผู้บริหารด้านการผลิต
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Ansvarig för produktproduktion
ผู้จัดการโรงงาน
Gerente de Fábrica
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas