Polska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

ประธานและกรรมการบริษัท
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chefen för ett företag (Storbritannien)
กรรมการผู้จัดการ
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chefen för ett företag (USA)
ผู้จัดการทางการตลาด
Dyrektor ds. Marketingu
Ansvarig för marknadsavdelningen
ผู้จัดการการขาย
Dyrektor ds. Sprzedaży
Ansvarig för försäljningsavdelningen
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Ansvarig för kundserviceavdelningen
กรรมการบุคลากร
Dyrektor Działu Kadr
Ansvarig för personalfrågor (USA)
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
ผู้จัดการสำนักงาน
Zarządca Wydziału
Ansvarig för driften av hela kontoret
เลขาธิการของบริษัท
Sekretarka/ Sekretarz
Ansvarig för affärskorrespondensen
หัวหน้านักบัญชี
Główny Księgowy
Ansvarig för företagets ekonomi
ผู้บริหารทางเทคนิค
Dyrektor Techniczny
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
ผู้บริหารด้านการผลิต
Dyrektor ds. Produkcji
Ansvarig för produktproduktion
ผู้จัดการโรงงาน
Dyrektor Fabryki
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas