Nederländska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

ประธานและกรรมการบริษัท
President-commissaris
Chefen för ett företag (Storbritannien)
กรรมการผู้จัดการ
President-directeur
Chefen för ett företag (USA)
ผู้จัดการทางการตลาด
Commercieel Directeur
Ansvarig för marknadsavdelningen
ผู้จัดการการขาย
Verkoopleider
Ansvarig för försäljningsavdelningen
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Hoofd Klantenafdeling
Ansvarig för kundserviceavdelningen
กรรมการบุคลากร
Hoofd Personeelszaken
Ansvarig för personalfrågor (USA)
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Hoofd Personeelszaken
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
ผู้จัดการสำนักงาน
Bureauchef
Ansvarig för driften av hela kontoret
เลขาธิการของบริษัท
Bedrijfssecretaris
Ansvarig för affärskorrespondensen
หัวหน้านักบัญชี
Hoofd Boekhouding
Ansvarig för företagets ekonomi
ผู้บริหารทางเทคนิค
Technisch Directeur
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
ผู้บริหารด้านการผลิต
Productieleider
Ansvarig för produktproduktion
ผู้จัดการโรงงาน
Bedrijfsleider
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas