Koreanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

ประธานและกรรมการบริษัท
의장님/ 이사님
Chefen för ett företag (Storbritannien)
กรรมการผู้จัดการ
CEO(씨이오)
Chefen för ett företag (USA)
ผู้จัดการทางการตลาด
마케팅 담당자님
Ansvarig för marknadsavdelningen
ผู้จัดการการขาย
세일 매니저님
Ansvarig för försäljningsavdelningen
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
고객서비스팀 매니저님
Ansvarig för kundserviceavdelningen
กรรมการบุคลากร
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Ansvarig för personalfrågor (USA)
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
인사관리 매니저님
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
ผู้จัดการสำนักงาน
오피스 매니저님
Ansvarig för driften av hela kontoret
เลขาธิการของบริษัท
회사비서
Ansvarig för affärskorrespondensen
หัวหน้านักบัญชี
최고 회계사님
Ansvarig för företagets ekonomi
ผู้บริหารทางเทคนิค
기술관리자님
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
연구 개발 매니저님
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
ผู้บริหารด้านการผลิต
프로덕션 담당자님
Ansvarig för produktproduktion
ผู้จัดการโรงงาน
공장장님
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas