Kinesiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

ประธานและกรรมการบริษัท
主席兼总裁
Chefen för ett företag (Storbritannien)
กรรมการผู้จัดการ
首席执行官
Chefen för ett företag (USA)
ผู้จัดการทางการตลาด
营销总监
Ansvarig för marknadsavdelningen
ผู้จัดการการขาย
销售总监
Ansvarig för försäljningsavdelningen
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
客户服务经理
Ansvarig för kundserviceavdelningen
กรรมการบุคลากร
人事总监
Ansvarig för personalfrågor (USA)
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
人力资源经理
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
ผู้จัดการสำนักงาน
办公室经理
Ansvarig för driften av hela kontoret
เลขาธิการของบริษัท
公司秘书
Ansvarig för affärskorrespondensen
หัวหน้านักบัญชี
总会计师
Ansvarig för företagets ekonomi
ผู้บริหารทางเทคนิค
技术总监
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
研发经理
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
ผู้บริหารด้านการผลิต
生产总监
Ansvarig för produktproduktion
ผู้จัดการโรงงาน
工厂经理
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas