Italienska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

ประธานและกรรมการบริษัท
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (Storbritannien)
กรรมการผู้จัดการ
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (USA)
ผู้จัดการทางการตลาด
Responsabile marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
ผู้จัดการการขาย
Responsabile vendite
Ansvarig för försäljningsavdelningen
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Responsabile del servizio clienti
Ansvarig för kundserviceavdelningen
กรรมการบุคลากร
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (USA)
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
ผู้จัดการสำนักงาน
Capoufficio
Ansvarig för driften av hela kontoret
เลขาธิการของบริษัท
Segretario aziendale
Ansvarig för affärskorrespondensen
หัวหน้านักบัญชี
Contabile
Ansvarig för företagets ekonomi
ผู้บริหารทางเทคนิค
Direttore tecnico
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Responsabile ricerca e sviluppo
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
ผู้บริหารด้านการผลิต
Responsabile del finissaggio
Ansvarig för produktproduktion
ผู้จัดการโรงงาน
Direttore d'industria
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas