Grekiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

ประธานและกรรมการบริษัท
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (Storbritannien)
กรรมการผู้จัดการ
Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (USA)
ผู้จัดการทางการตลาด
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Ansvarig för marknadsavdelningen
ผู้จัดการการขาย
Διευθυντής Πωλήσεων
Ansvarig för försäljningsavdelningen
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Ansvarig för kundserviceavdelningen
กรรมการบุคลากร
Διευθυντής Προσωπικού
Ansvarig för personalfrågor (USA)
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
ผู้จัดการสำนักงาน
Υπεύθυνος Γραφείου
Ansvarig för driften av hela kontoret
เลขาธิการของบริษัท
Γραμματέας της Εταιρείας
Ansvarig för affärskorrespondensen
หัวหน้านักบัญชี
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Ansvarig för företagets ekonomi
ผู้บริหารทางเทคนิค
Τεχνικός Διευθυντής
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
ผู้บริหารด้านการผลิต
Διευθυντής παραγωγής
Ansvarig för produktproduktion
ผู้จัดการโรงงาน
Διευθυντής Εργοστασίου
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas