Franska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

ประธานและกรรมการบริษัท
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
กรรมการผู้จัดการ
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (USA)
ผู้จัดการทางการตลาด
Directeur Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
ผู้จัดการการขาย
Directeur des Ventes
Ansvarig för försäljningsavdelningen
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Directeur Service Clients
Ansvarig för kundserviceavdelningen
กรรมการบุคลากร
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (USA)
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
ผู้จัดการสำนักงาน
Directeur des Services Administratifs
Ansvarig för driften av hela kontoret
เลขาธิการของบริษัท
Secrétaire Général
Ansvarig för affärskorrespondensen
หัวหน้านักบัญชี
Chef Comptable
Ansvarig för företagets ekonomi
ผู้บริหารทางเทคนิค
Directeur Technique
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
ผู้บริหารด้านการผลิต
Directeur de Production
Ansvarig för produktproduktion
ผู้จัดการโรงงาน
Directeur d'Usine
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas