Finska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

ประธานและกรรมการบริษัท
Hallituksen puheenjohtaja
Chefen för ett företag (Storbritannien)
กรรมการผู้จัดการ
Toimitusjohtaja
Chefen för ett företag (USA)
ผู้จัดการทางการตลาด
Markkinointipäällikkö
Ansvarig för marknadsavdelningen
ผู้จัดการการขาย
Myyntipäällikkö
Ansvarig för försäljningsavdelningen
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Asiakaspalvelupäällikkö
Ansvarig för kundserviceavdelningen
กรรมการบุคลากร
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (USA)
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
ผู้จัดการสำนักงาน
Toimistopäällikkö
Ansvarig för driften av hela kontoret
เลขาธิการของบริษัท
Toimitusjohtaja
Ansvarig för affärskorrespondensen
หัวหน้านักบัญชี
Talouspäällikkö
Ansvarig för företagets ekonomi
ผู้บริหารทางเทคนิค
Tekninen päällikkö
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
ผู้บริหารด้านการผลิต
Tuotantopäällikkö
Ansvarig för produktproduktion
ผู้จัดการโรงงาน
Tehdaspäällikkö
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas