Esperanto | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

ประธานและกรรมการบริษัท
Prezidanto kaj Administra Direktoro
Chefen för ett företag (Storbritannien)
กรรมการผู้จัดการ
Ĉefa Administra Oficiro
Chefen för ett företag (USA)
ผู้จัดการทางการตลาด
Direktoro de marketado
Ansvarig för marknadsavdelningen
ผู้จัดการการขาย
Direktoro de ventoj
Ansvarig för försäljningsavdelningen
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Direktoro de klientoservo
Ansvarig för kundserviceavdelningen
กรรมการบุคลากร
Direktoro de la personaro
Ansvarig för personalfrågor (USA)
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Direktoro de la personaro
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
ผู้จัดการสำนักงาน
Direktoro de ofico
Ansvarig för driften av hela kontoret
เลขาธิการของบริษัท
Kompania sekretario
Ansvarig för affärskorrespondensen
หัวหน้านักบัญชี
Ĉefa librotenanto
Ansvarig för företagets ekonomi
ผู้บริหารทางเทคนิค
Teknika direktoro
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
ผู้บริหารด้านการผลิต
Direktoro de produktado
Ansvarig för produktproduktion
ผู้จัดการโรงงาน
Direktoro de uzino
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas