Engelska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

ประธานและกรรมการบริษัท
Chairman and Managing Director
Chefen för ett företag (Storbritannien)
กรรมการผู้จัดการ
Chief Executive Officer (CEO)
Chefen för ett företag (USA)
ผู้จัดการทางการตลาด
Marketing Director
Ansvarig för marknadsavdelningen
ผู้จัดการการขาย
Sales Manager
Ansvarig för försäljningsavdelningen
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Client Services Manager
Ansvarig för kundserviceavdelningen
กรรมการบุคลากร
Personnel Director
Ansvarig för personalfrågor (USA)
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Human Resources Manager
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
ผู้จัดการสำนักงาน
Office Manager
Ansvarig för driften av hela kontoret
เลขาธิการของบริษัท
Company Secretary
Ansvarig för affärskorrespondensen
หัวหน้านักบัญชี
Chief Accountant
Ansvarig för företagets ekonomi
ผู้บริหารทางเทคนิค
Technical Director
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Research and Development Manager
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
ผู้บริหารด้านการผลิต
Production Director
Ansvarig för produktproduktion
ผู้จัดการโรงงาน
Factory Manager
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas