Danska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

ประธานและกรรมการบริษัท
Formand og Administrerende Direktør
Chefen för ett företag (Storbritannien)
กรรมการผู้จัดการ
Administrerende Direktør
Chefen för ett företag (USA)
ผู้จัดการทางการตลาด
Marketingdirektør
Ansvarig för marknadsavdelningen
ผู้จัดการการขาย
Salgschef
Ansvarig för försäljningsavdelningen
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Kundeservice Direktør
Ansvarig för kundserviceavdelningen
กรรมการบุคลากร
Personaledirektør
Ansvarig för personalfrågor (USA)
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Personaleafdelingsleder
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
ผู้จัดการสำนักงาน
Kontorleder
Ansvarig för driften av hela kontoret
เลขาธิการของบริษัท
Virksomheds Sekretær
Ansvarig för affärskorrespondensen
หัวหน้านักบัญชี
Regnskabschef
Ansvarig för företagets ekonomi
ผู้บริหารทางเทคนิค
Teknisk Direktør
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Forskning og Udviklings Direktør
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
ผู้บริหารด้านการผลิต
Produktionsleder
Ansvarig för produktproduktion
ผู้จัดการโรงงาน
Fabriksdirektør
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas