Vietnamesiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Chefen för ett företag (Storbritannien)
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Giám đốc điều hành
Chefen för ett företag (USA)
marknadsföringschef
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
försäljningschef
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Ansvarig för försäljningsavdelningen
kundservicechef
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Ansvarig för kundserviceavdelningen
personalchef
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Ansvarig för personalfrågor (USA)
personalchef
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
kontorschef
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Ansvarig för driften av hela kontoret
chefskamrer
Thư ký trưởng
Ansvarig för affärskorrespondensen
ekonomichef
Kế toán trưởng
Ansvarig för företagets ekonomi
IT-chef
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
forsknings- och utvecklingschef
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
produktionschef
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Ansvarig för produktproduktion
fabrikschef
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas