Tjeckiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Předseda představenstva a generální ředitel
Chefen för ett företag (Storbritannien)
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Generální ředitel (CEO)
Chefen för ett företag (USA)
marknadsföringschef
Marketingový ředitel
Ansvarig för marknadsavdelningen
försäljningschef
Obchodní ředitel
Ansvarig för försäljningsavdelningen
kundservicechef
Ředitel servisu / klientských služeb
Ansvarig för kundserviceavdelningen
personalchef
Personální ředitel
Ansvarig för personalfrågor (USA)
personalchef
Personální ředitel
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
kontorschef
Office Manager
Ansvarig för driften av hela kontoret
chefskamrer
Tajemník společnosti
Ansvarig för affärskorrespondensen
ekonomichef
Hlavní účetní
Ansvarig för företagets ekonomi
IT-chef
Ředitel informačních technologií
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
forsknings- och utvecklingschef
Vedoucí výzkumu a vývoje
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
produktionschef
Produkční ředitel
Ansvarig för produktproduktion
fabrikschef
Ředitel továrny
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas