Thailändska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
ประธานและกรรมการบริษัท
Chefen för ett företag (Storbritannien)
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
กรรมการผู้จัดการ
Chefen för ett företag (USA)
marknadsföringschef
ผู้จัดการทางการตลาด
Ansvarig för marknadsavdelningen
försäljningschef
ผู้จัดการการขาย
Ansvarig för försäljningsavdelningen
kundservicechef
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Ansvarig för kundserviceavdelningen
personalchef
กรรมการบุคลากร
Ansvarig för personalfrågor (USA)
personalchef
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
kontorschef
ผู้จัดการสำนักงาน
Ansvarig för driften av hela kontoret
chefskamrer
เลขาธิการของบริษัท
Ansvarig för affärskorrespondensen
ekonomichef
หัวหน้านักบัญชี
Ansvarig för företagets ekonomi
IT-chef
ผู้บริหารทางเทคนิค
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
forsknings- och utvecklingschef
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
produktionschef
ผู้บริหารด้านการผลิต
Ansvarig för produktproduktion
fabrikschef
ผู้จัดการโรงงาน
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas