Spanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Chefen för ett företag (Storbritannien)
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Chefen för ett företag (USA)
marknadsföringschef
Director de mercadeo
Ansvarig för marknadsavdelningen
försäljningschef
Director de ventas
Ansvarig för försäljningsavdelningen
kundservicechef
Director de atención al cliente
Ansvarig för kundserviceavdelningen
personalchef
Director de personal
Ansvarig för personalfrågor (USA)
personalchef
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
kontorschef
Director / Gerente
Ansvarig för driften av hela kontoret
chefskamrer
Secretario de la Sociedad
Ansvarig för affärskorrespondensen
ekonomichef
Contador principal
Ansvarig för företagets ekonomi
IT-chef
Director de informática
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
forsknings- och utvecklingschef
Director de investigación y desarrollo
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
produktionschef
Director de producción
Ansvarig för produktproduktion
fabrikschef
Director de fábrica
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas