Ryska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Фин. дир. (финансовый директор)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Ген. дир. (генеральный директор)
Chefen för ett företag (USA)
marknadsföringschef
Главный маркетолог
Ansvarig för marknadsavdelningen
försäljningschef
Главный менеджер по продажам
Ansvarig för försäljningsavdelningen
kundservicechef
Менеджер по работе с клиентами
Ansvarig för kundserviceavdelningen
personalchef
Директор по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (USA)
personalchef
Менеджер по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
kontorschef
Офис менеджер
Ansvarig för driften av hela kontoret
chefskamrer
Секретарь
Ansvarig för affärskorrespondensen
ekonomichef
Бухгалтер
Ansvarig för företagets ekonomi
IT-chef
Технический директор
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
forsknings- och utvecklingschef
Ресерч-менеджер
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
produktionschef
Производственный директор
Ansvarig för produktproduktion
fabrikschef
Директов завода
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas