Portugisiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Chefen för ett företag (Storbritannien)
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Chefen för ett företag (USA)
marknadsföringschef
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
försäljningschef
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Ansvarig för försäljningsavdelningen
kundservicechef
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Ansvarig för kundserviceavdelningen
personalchef
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Ansvarig för personalfrågor (USA)
personalchef
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
kontorschef
Gerente de Escritório
Ansvarig för driften av hela kontoret
chefskamrer
Secretário(a)
Ansvarig för affärskorrespondensen
ekonomichef
Contador(a)
Ansvarig för företagets ekonomi
IT-chef
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
forsknings- och utvecklingschef
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
produktionschef
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Ansvarig för produktproduktion
fabrikschef
Gerente de Fábrica
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas