Polska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chefen för ett företag (Storbritannien)
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chefen för ett företag (USA)
marknadsföringschef
Dyrektor ds. Marketingu
Ansvarig för marknadsavdelningen
försäljningschef
Dyrektor ds. Sprzedaży
Ansvarig för försäljningsavdelningen
kundservicechef
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Ansvarig för kundserviceavdelningen
personalchef
Dyrektor Działu Kadr
Ansvarig för personalfrågor (USA)
personalchef
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
kontorschef
Zarządca Wydziału
Ansvarig för driften av hela kontoret
chefskamrer
Sekretarka/ Sekretarz
Ansvarig för affärskorrespondensen
ekonomichef
Główny Księgowy
Ansvarig för företagets ekonomi
IT-chef
Dyrektor Techniczny
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
forsknings- och utvecklingschef
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
produktionschef
Dyrektor ds. Produkcji
Ansvarig för produktproduktion
fabrikschef
Dyrektor Fabryki
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas