Koreanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
의장님/ 이사님
Chefen för ett företag (Storbritannien)
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
CEO(씨이오)
Chefen för ett företag (USA)
marknadsföringschef
마케팅 담당자님
Ansvarig för marknadsavdelningen
försäljningschef
세일 매니저님
Ansvarig för försäljningsavdelningen
kundservicechef
고객서비스팀 매니저님
Ansvarig för kundserviceavdelningen
personalchef
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Ansvarig för personalfrågor (USA)
personalchef
인사관리 매니저님
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
kontorschef
오피스 매니저님
Ansvarig för driften av hela kontoret
chefskamrer
회사비서
Ansvarig för affärskorrespondensen
ekonomichef
최고 회계사님
Ansvarig för företagets ekonomi
IT-chef
기술관리자님
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
forsknings- och utvecklingschef
연구 개발 매니저님
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
produktionschef
프로덕션 담당자님
Ansvarig för produktproduktion
fabrikschef
공장장님
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas