Kinesiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
主席兼总裁
Chefen för ett företag (Storbritannien)
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
首席执行官
Chefen för ett företag (USA)
marknadsföringschef
营销总监
Ansvarig för marknadsavdelningen
försäljningschef
销售总监
Ansvarig för försäljningsavdelningen
kundservicechef
客户服务经理
Ansvarig för kundserviceavdelningen
personalchef
人事总监
Ansvarig för personalfrågor (USA)
personalchef
人力资源经理
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
kontorschef
办公室经理
Ansvarig för driften av hela kontoret
chefskamrer
公司秘书
Ansvarig för affärskorrespondensen
ekonomichef
总会计师
Ansvarig för företagets ekonomi
IT-chef
技术总监
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
forsknings- och utvecklingschef
研发经理
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
produktionschef
生产总监
Ansvarig för produktproduktion
fabrikschef
工厂经理
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas