Japanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
経営責任者
Chefen för ett företag (Storbritannien)
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
経営責任者
Chefen för ett företag (USA)
marknadsföringschef
マーケティング担当責任者
Ansvarig för marknadsavdelningen
försäljningschef
営業部長
Ansvarig för försäljningsavdelningen
kundservicechef
カスタマーサービス部部長
Ansvarig för kundserviceavdelningen
personalchef
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (USA)
personalchef
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
kontorschef
業務マネージャー/事務長
Ansvarig för driften av hela kontoret
chefskamrer
総務部長
Ansvarig för affärskorrespondensen
ekonomichef
会計主任
Ansvarig för företagets ekonomi
IT-chef
IT部長
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
forsknings- och utvecklingschef
研究開発部長
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
produktionschef
生産部部長
Ansvarig för produktproduktion
fabrikschef
工場長
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas