Hindi | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Chefen för ett företag (Storbritannien)
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Chefen för ett företag (USA)
marknadsföringschef
विक्रय निर्देशक
Ansvarig för marknadsavdelningen
försäljningschef
विक्री प्रबंधक
Ansvarig för försäljningsavdelningen
kundservicechef
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Ansvarig för kundserviceavdelningen
personalchef
मानव संसाधन निर्वाहक
Ansvarig för personalfrågor (USA)
personalchef
मानव संसाधन निर्वाहक
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
kontorschef
निर्वाहक
Ansvarig för driften av hela kontoret
chefskamrer
कंपनी सचिव
Ansvarig för affärskorrespondensen
ekonomichef
मुख्य लेखापाल
Ansvarig för företagets ekonomi
IT-chef
तकनीकि अधिकारी
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
forsknings- och utvecklingschef
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
produktionschef
उत्पादन निर्देशक
Ansvarig för produktproduktion
fabrikschef
कारखाने का निर्वाहक
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas