Grekiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (Storbritannien)
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (USA)
marknadsföringschef
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Ansvarig för marknadsavdelningen
försäljningschef
Διευθυντής Πωλήσεων
Ansvarig för försäljningsavdelningen
kundservicechef
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Ansvarig för kundserviceavdelningen
personalchef
Διευθυντής Προσωπικού
Ansvarig för personalfrågor (USA)
personalchef
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
kontorschef
Υπεύθυνος Γραφείου
Ansvarig för driften av hela kontoret
chefskamrer
Γραμματέας της Εταιρείας
Ansvarig för affärskorrespondensen
ekonomichef
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Ansvarig för företagets ekonomi
IT-chef
Τεχνικός Διευθυντής
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
forsknings- och utvecklingschef
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
produktionschef
Διευθυντής παραγωγής
Ansvarig för produktproduktion
fabrikschef
Διευθυντής Εργοστασίου
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas