Franska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (USA)
marknadsföringschef
Directeur Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
försäljningschef
Directeur des Ventes
Ansvarig för försäljningsavdelningen
kundservicechef
Directeur Service Clients
Ansvarig för kundserviceavdelningen
personalchef
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (USA)
personalchef
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
kontorschef
Directeur des Services Administratifs
Ansvarig för driften av hela kontoret
chefskamrer
Secrétaire Général
Ansvarig för affärskorrespondensen
ekonomichef
Chef Comptable
Ansvarig för företagets ekonomi
IT-chef
Directeur Technique
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
forsknings- och utvecklingschef
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
produktionschef
Directeur de Production
Ansvarig för produktproduktion
fabrikschef
Directeur d'Usine
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas