Finska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Hallituksen puheenjohtaja
Chefen för ett företag (Storbritannien)
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Toimitusjohtaja
Chefen för ett företag (USA)
marknadsföringschef
Markkinointipäällikkö
Ansvarig för marknadsavdelningen
försäljningschef
Myyntipäällikkö
Ansvarig för försäljningsavdelningen
kundservicechef
Asiakaspalvelupäällikkö
Ansvarig för kundserviceavdelningen
personalchef
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (USA)
personalchef
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
kontorschef
Toimistopäällikkö
Ansvarig för driften av hela kontoret
chefskamrer
Toimitusjohtaja
Ansvarig för affärskorrespondensen
ekonomichef
Talouspäällikkö
Ansvarig för företagets ekonomi
IT-chef
Tekninen päällikkö
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
forsknings- och utvecklingschef
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
produktionschef
Tuotantopäällikkö
Ansvarig för produktproduktion
fabrikschef
Tehdaspäällikkö
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas