Engelska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chairman and Managing Director
Chefen för ett företag (Storbritannien)
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chief Executive Officer (CEO)
Chefen för ett företag (USA)
marknadsföringschef
Marketing Director
Ansvarig för marknadsavdelningen
försäljningschef
Sales Manager
Ansvarig för försäljningsavdelningen
kundservicechef
Client Services Manager
Ansvarig för kundserviceavdelningen
personalchef
Personnel Director
Ansvarig för personalfrågor (USA)
personalchef
Human Resources Manager
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
kontorschef
Office Manager
Ansvarig för driften av hela kontoret
chefskamrer
Company Secretary
Ansvarig för affärskorrespondensen
ekonomichef
Chief Accountant
Ansvarig för företagets ekonomi
IT-chef
Technical Director
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
forsknings- och utvecklingschef
Research and Development Manager
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
produktionschef
Production Director
Ansvarig för produktproduktion
fabrikschef
Factory Manager
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas