Svenska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chefen för ett företag (USA)
Director de mercadeo
marknadsföringschef
Ansvarig för marknadsavdelningen
Director de ventas
försäljningschef
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Director de atención al cliente
kundservicechef
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Director de personal
personalchef
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
personalchef
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Director / Gerente
kontorschef
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretario de la Sociedad
chefskamrer
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contador principal
ekonomichef
Ansvarig för företagets ekonomi
Director de informática
IT-chef
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Director de investigación y desarrollo
forsknings- och utvecklingschef
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Director de producción
produktionschef
Ansvarig för produktproduktion
Director de fábrica
fabrikschef
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas