Ryska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Фин. дир. (финансовый директор)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Ген. дир. (генеральный директор)
Chefen för ett företag (USA)
Director de mercadeo
Главный маркетолог
Ansvarig för marknadsavdelningen
Director de ventas
Главный менеджер по продажам
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Director de atención al cliente
Менеджер по работе с клиентами
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Director de personal
Директор по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Менеджер по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Director / Gerente
Офис менеджер
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretario de la Sociedad
Секретарь
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contador principal
Бухгалтер
Ansvarig för företagets ekonomi
Director de informática
Технический директор
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Director de investigación y desarrollo
Ресерч-менеджер
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Director de producción
Производственный директор
Ansvarig för produktproduktion
Director de fábrica
Директов завода
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas