Rumänska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Director general.
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Director general executiv.
Chefen för ett företag (USA)
Director de mercadeo
Director de marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Director de ventas
Director de vânzări
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Director de atención al cliente
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Director de personal
Director de personal
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Director de resurse umane
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Director / Gerente
Şef de birou
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretario de la Sociedad
Secretar
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contador principal
Contabil şef
Ansvarig för företagets ekonomi
Director de informática
Director tehnic
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Director de investigación y desarrollo
Director de cercetare şi dezvoltare
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Director de producción
Director de producţie
Ansvarig för produktproduktion
Director de fábrica
Directorul de fabrică
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas